INTACT SWEDEN

EN DEL AV INTACTRÖRELSEN

INTACT SWEDEN


Vilka är Intact Sweden?

Intact Sweden är en ideell förening som bildades 6 oktober 2017. Vi är en del av en global intactrörelse som finns i stora delar av världen. Föreningen har som ändamål att informera medborgare och övriga som bor eller vistas i Sverige, beslutande församlingar, politiska aktörer, tillsynsmyndigheter och sjukvårdspersonal med flera berörda om de etiska aspekterna och de fysiska och psykologiska effekterna av omskärelse, i syfte att icke-medicinskt motiverad omskärelse av barn – både pojkar och flickor – ska vara helt förbjuden enligt lag, i Sverige såväl som utomlands. 


Föreningen har som ändamål att bidra till att människor som drabbats av omskärelse – antingen själva eller som närstående till annan som omskurits – kan få upprättelse och hjälp med känslomässig läkning. Detta kan ske genom exempelvis stödgrupper och terapeuter knutna till verksamheten. Även kursverksamhet, föreläsningar och caféverksamhet kan ingå som en del i föreningens arbetssätt.


Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. För finansiering av föreningens verksamhet uppbär föreningen medlemsavgift av sina medlemmar samt mottager bidrag och donationer.


Bakgrund till bildandet av Intact Sweden

Tanken om Intact Sweden började när grundaren Linda Hamfors hade en manlig sångelev som under en övning där han fick sjunga fritt improviserade toner till pianomusik började gråta. Efter sångövningen pratade de om vad som hänt och eleven berättade han att han hade fått upp minnen ifrån sexårsåldern då hans pappa tog med honom från Frankrike där han bodde till sitt hemland i Nordafrika på en semester. Alla pappans manliga släktingar samlades runt pojken och de spelade otroligt vacker musik samtidigt som de lät skära bort förhuden på hans penis.


Det var ett mycket smärtsamt minne han berättade, men mitt i det den här otroligt vackra musiken, som de hade spelat. En förvirrande och överväldigande smärtsam upplevelse enligt den nu vuxne mannen. Föreningen grundades dock efter att Linda Hamfors genom en tråd på Facebook om just omskärelse av pojkar fick kontakt med en man som hade haft sitt kontor intill en klinik i Sverige som utförde omskärelser.
Mannen berättade om de skrik ifrån barn som han hörde genom väggarna var och varannan dag. Det var tydligt att barnen skrek och grät och vädjade om att få slippa bli utsatta för ingreppet då deras förhud skulle skäras bort.


Hyresgästen tog kontakt medinnehavarna av kliniken och så småningom även med fastighetsägarna men ingen förändring skedde. Då kontaktade han även polisen och socialstyrelsen och han skickade inspelningar av hur barnen skrek och grät som bevis. Skriken störde förstås, men det gjorde honom framförallt mycket ledsen och upprörd att behöva lyssna till det som han visste var barn vars vilja och önskan om att bli respekterade för sin kroppsliga integritet kördes över brutalt.


Han hade nu tagit reda på att lagen tillät omskärelse, men att barnets vilja i möjligaste mån skulle tillfrågas och respekteras. Det var uppenbart att så inte skedde. Ingen myndighet reagerade trots hans vädjanden och fastighetsägaren valde att betrakta det som vilket ljudstörningsärende som helst. Den påföljande hösten 2017 startade Intact Sweden som arbetar för att dessa barns röster ska göras hörda och att deras önskan och känslor ska tas på allvar. Föreningen menar att det inte är rimligt att en del barn enbart för att deras föräldrar kommer från en annan kultur eller ett annat land inte ska åtnjuta samma rättigheter till kroppsligt skydd som ett barn född av traditionellt svenska föräldrar. I Sverige ska alla barn vara skyddade mot könsstympning oavsett kön och familjebakgrund.

Internationellt samarbete:


Intact Denmark

Intact Iceland

Intact Norden

Stopp omskjaering