INTACT SWEDEN

EN DEL AV INTACTRÖRELSEN

ARGUMENT FÖR KROPPSLIG INTEGRITET

OCH KÖNSNEUTRAL LAGSTIFTNING


  • Alla barn har rätt har rätt till kroppslig integritet och medbestämmande


  • Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt att bli skonade från skadliga religiösa ritualer


  • Lagstiftning mot könsstympning skall vara könsneutral och skydda samtliga barn


  • Barnet skall själva få bestämma när de blir vuxna om de vill låta omskära sig eller inte


  • Barn har precis som vuxna rätt till religionsfrihet och den rättigheten är viktigare än föräldarnas ritualfrihet


  • Proceduren är smärtsam och kan leda till allvarliga bieffekter så som infektion och kronisk smärta


  • Omskärelse leder ofta till både psykiska och fysiska trauman

__________________________________________________________________


Vad RFSU säger om omskärelse 


Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik.


RFSU tar avstånd från manlig omskärelse. De anser inte att det är etiskt försvarbart att avlägsna frisk vävnad från människokroppen på individer som inte kan ge sitt medgivande till det. De anser att det kränker den personliga integriteten och därmed barnets rättigheter.  RFSU anser att det är varje individs rätt att bestämma över sin egen kropp - inte minst då omskärelse är ett oåterkalleligt ingrepp - och vill därför inte att omskärelse utan medicinska skäl utförs på barn.


Här är en länk till RFSUs dokument om omskärelse.


RFSU:s skrift "Omskärelse av pojkar och män - fakta och rättigheter (pdf)


_____________________________________________________________________________